zamknij

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności.

Polityka prywatności sklepu internetowego www.silnerowery.pl

Postanowienia ogólne 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest: silnerowery.pl 

działający pod adresem www.silnerowery.pl.

Właścicielem sklepu jest:  Volmar Mariusz Wolko.

Wszelkie zapytania mogą być kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: silnerowery@op.pl 

 • zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 25 maj 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Klienta dane do podmiotów wymienionych powyżej Polityki Prywatności sklepu www.silnerowery.pl, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania czyli firm kurierskich i operatorów systemów płatności.

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Cel i zakres zbierania danych

Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

 • Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

 • Udokumentowanie stosunków umownych, w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.

 • O ile Klient wyraził zgodę na otrzymywanie od Sklepu newslettera, podany przez Klienta adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów oferowanych w sklepie: www.silnerowery.pl.

Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem.

W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

Podanie danych osobowych, jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

Administrator sklepu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne w formie pliku tekstowego składającego się z liter oraz cyfr, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.

Wymagane są do poprawnego korzystania ze strony: www.silnerowery.pl

Rodzaje plików „cookies”

- Pliki cookies sesji: Pliki tymczasowe, obowiązkowo wymagane do poprawnego wyświetlania zawartości witryny.

Usuwane po opuszczeniu strony internetowej.

- Pliki cookies trwałe: Pliki, których czas przechowywania na dysku użytkownika jest uzależniony od ustawionych parametrów w przeglądarce internetowej.

Umożliwiają sprawne poruszanie się po witrynie.

Zapisują ustawienia użytkownika, związane między innymi z logowaniem, zawartością koszyka czy porównywarki produktów.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu

 • dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej działania

 • uzyskania adresu IP, przeznaczonego do prowadzenia statystyk

 • sprawdzenia czasu przebywania na Witrynie

 • poprawnego przebiegu procesu zakupu przedmiotów.  

Pliki „cookies” zawierają dane jedynie do wykonania konkretnych działań na stronie na rzecz Użytkownika.

Zbierane informację są zaszyfrowane, uniemożliwiając wgląd osób trzecich.

Nie ma obowiązku akceptacji plików „cookies”.

Można wyłączyć obsługę „cookies” w ustawieniach prywatności przeglądarki internetowej, dla konkretnej witryny. Jednak należy wziąć pod uwagę iż taka strona internetowa po wyłączeniu obsługi ciasteczek, nie będzie działać w pełni sprawnie.

Podstawa przetwarzania danych

Korzystanie ze Sklepu Internetowego silnerowery.pl a także zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy Volmar Mariusz Wolko lub Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.

Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.

Przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

 • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych poprzez Sklep Internetowy przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu. 

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

 • Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Postanowienia końcowe

Sklep Internetowy Volmar Mariusz Wolko może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego www.silnerowery.pl

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.

 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Obsługujemy płatności